MARIANN OLCHOWY

dancing along towards you

acrylic

130 x 130 cm

dancing along towards you